XV-XVIII. századi alkotások

Létezik a könyveknek egy keresett fajtája, a modern könyveket megelőző régi könyvek kategóriája. A legegyszerűbben úgy határozhatjuk meg, hogy az 1500-as évektől kezdődően 1800-ig kiadott kötetek a régi könyvek.

Régi könyvek

A régi könyvek megjelenése előtt úgynevezett ősnyomtatványok láttak csak napvilágot. Ezek mai fogalmaink szerint még nem voltak könyvszerűek, a kéziratos kódexeket utánozták – hihetetlen műgonddal. Aki látott már akárcsak egyetlen lapot Gutenberg Bibliájából, kalapot emel a régi nyomdászok előtt.

Ahogy terjedt a könyvnyomtatás, úgy változott a régi könyvek formája, mérete, tartalma. Minden tulajdonság aszerint, hogy azok praktikusabbak, olvashatóbbak, olcsóbbak lehessenek, hogy kiszolgálják az egyre gyarapodó olvasótábort.

A régi könyvek szerzőinek és kiadásának adatait, valamint a címét az akkor megjelenő címlapon kezdték feltüntetni, korábban ezek hátul a kolofonban voltak olvashatók. Elkezdték számozni a lapokat, ragasztással összekötötték, többnyire bőrkötéses kemény táblával látták el a köteteket. Méretük kisebbedett, könnyebben lehetett szállítani őket, és mivel témájuk is világiasabb lett, ezért nagyobb érdeklődésre számíthattak az akkori olvasók körében.

A régi könyvek kínálatában egészen különleges darabokra is rá lehet találni. Illusztrált szakácskönyvek, széphistóriák, vallásos irodalom, elmélkedések, történelmi tárgyú írások, mind megtalálhatók a régi könyvek között.

Igazi különlegességnek számítanak az enciklopédiák, szótárak, a korabeli tudás gyűjteményei. Ezek a régi könyvek valódi mestermunkák, a szedésük, az illusztrációik, a kötésük önmagában érték, ha tartalmuk esetenként elavult is.

A korabeli útleírások bárki számára érdekesek lehetnek, különösen akkor, ha illusztrált kötetekről van szó. A régi könyvek korában a fotográfia még nem volt ismert, tehát egy-egy illusztráció elkészítése csak rajz után volt lehetséges. A korabeli technológiákkal a régi könyvek előállítása nagyon munkaigényes feladat volt, de a régi nyomdászmesterek műveiben még ma is gyönyörködhetünk. Ezek a régi könyvek bármelyik mai könyvtervező és tipográfus számára mintául szolgálhatnak.

A tipográfia területén magyar kiválóságokkal is büszkélkedhetünk. A régi könyvek korában élt és tevékenykedett például Tótfalusi Kis Miklós, aki nemcsak kiváló betűmetsző volt, de kiadói működése is jelentősnek számított. A Tótfalusi által tervezett betűtípust a grafikusok máig szívesen alkalmazzák munkáikban.

A régi könyvek sokszor tartalmaznak bejegyzéseket, egykori tulajdonosukra utaló jelzéseket, ex libris lapokat. Az ilyen feliratok, rajzok nem csökkentik a régi könyvek értékét, sőt, ha valamilyen hírességre utalnak, inkább még különlegesebbé, ezáltal értékesebbé teszik azokat.